Támogassa adója 1%-ával a Versünnep Alapítványt!

 

Számlaszámunk:

10700189-43265501-51100005

 

 

Alapítványunk célja és közhasznú tevékenysége:

Az Alapítvány fő célkitűzése az előadó-művészet támogatása és méltó magas szintű képviselete. Ezen belül az Alapítvány célja, hogy előadó-művészeti tevékenysége révén magas minőségi szinten hozzon létre saját produkciókat, rendezvényeket és és ezek révén népszerűsítse a magyar kultúra klasszikus és kortárs alkotásait Magyarországon és külföldön egyaránt, különös tekintettel a Kárpát-medencére.

Elősegíti, pártfogolja a magyar költészet (klasszikus és kortárs) alkotásainak népszerűsítését, a nemzet egészéhez való eljutását. Ezt egyedülálló módon, hivatásos színművészek és előadó-művészek részére meghirdetett versmondó verseny megrendezésével teszi. A versenyre csak magyar költők művével lehet jelentkezni. A versek szerzőjét vagy a versek témakörét a kiírások tartalmazzák figyelembe véve az adott év évfordulós vagy egyéb szempontú aktualitását. Az Alapítvány szervezi meg a versenyek elődöntőinek, középdöntőinek és döntőjének a lebonyolítását. Az Alapítvány az egyetemes és a magyar költészet szerves részeként a döntő napját a költészet napjára, azaz április 11.-re (vagy ahhoz igazítva) szervezi. Kiemelt célja továbbá, hogy minden alkalommal hangsúlyosan jelenítse meg a kortárs magyar költészetet az alkotók meghívásával, verseskötetek népszerűsítésével..

Az Alapítvány alaptevékenysége keretében prózai előadó-művészeti színházművészeti tevékenységet lát el. A színházművészeti tevékenység keretében az Alapítvány elsődleges célja, hogy produkciós- és befogadó színházként eljárva a nemzeti líra- és prózairodalom maradandó értékű műalkotásait a saját szervezésű színházi előadások útján a közönség felé közvetítse. A színházművészeti tevékenységhez kapcsolódóan az Alapítvány tánc- és zeneművészeti előadásokat is létrehoz, illetve azok megvalósításában szerepet vállal.”

Az Alapítvány támogatja a színművészek, előadó-művészek, az írók, költők művészeti munkásságát. Támogathat szakmai-, és tanulmányutakat.

Az Alapítvány pályázatot hirdethet, támogathatja az irodalmi kiadványokat, az Alapítvány céljával megegyező tudományos tevékenységeket, kutatásokat.

Segítheti a felnövekvő generáció művészeti képességeinek fejlesztését.

 

Állami vagy önkormányzati szerepeket segítő vagy átvállaló feladatokat alapítványunk az alábbiak szerint végzi:

Az állam és az önkormányzatok azon felismerését, hogy az élő, jelen idejű előadó-művészeti alkotás olyan, semmi mással nem helyettesíthető társadalmi tevékenység, amely ápolja és fejleszti a társadalom kulturális, szellemi állapotát, az anyanyelvi kultúrát, a társadalmi önismeretet és szolidaritást, elősegíti az európai és ezen belül különösen a magyar kulturális emlékezet fenntartását. A szándék az, hogy az igényes magyarországi előadó-művészetek, a színház-, tánc- és zeneművészet művelését és fejlesztését támogassa. A színház-, tánc- és zeneművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítása, az előadásoknak, koncerteknek a közönség széles rétegeihez való eljuttatása, a gyermek- és ifjúsági korosztály előadó-művészetekre fogékony nézővé nevelésének előmozdítása, a hazai előadó-művészet nemzetközi jelenlétének elősegítése, a határon túli magyar kultúra ápolása, a hazai nemzetiségek művészeti életének támogatása, az előadó-művészeti intézményrendszer fejlesztése.