Versünnep 2019 Hivatalos Kiírás

 

Kányádi Sándor (1929-2018) születésének 90.évfordulója,

Örkény István (1912-1979) halálának 40. évfordulója,

Nagy Gáspár (1949-2007) születésének 70. évfordulója,

tiszteletére, továbbá

Petőfi Sándor (1823-1849) halála 170. évfordulója, és

Ady Endre (1877 -1919) halálának 100. évfordulójára kapcsán,  

 

 A Versünnep Alapítvány meghirdeti a  

 

VERSÜNNEP 2019

Fesztivált.

Kategóriák:

 1. Vers – és prózamondás
 2. Énekelt vers, versmegzenésítés
 3. Képző-, és/vagy filmművészeti alkotás
 4. Slam poetry

 

 

 

A nevezéseket beadhatják:

 • színművészek és előadóművészek, hivatásos zeneszerzők (komoly zenében felsőfokú végzettséggel, könnyű zenében szakirányú végzettséggel), valamint hivatásos hangszeres és énekes előadóművészek, zenekarok,
 • művészeti egyetemek valamint szakirányú közép-és felsőoktatási és könnyűzenei képző intézmények 19. életévüket betöltött hallgatói.
 • hivatásos képző- illetve filmművészek, felsőfokú vagy szakirányú végzettséggel rendelkezők, illetve
 • művészeti egyetemek valamint szakirányú közép-és felsőoktatási, valamint képző intézmények 19. életévüket betöltött hallgatói.

 

 

Egy nevező több kategóriában is jelentkezhet.

 

Részletes kiírás:

 

Az 1. kategóriában (vers- és prózamondás) kötelezően három mű nevezendő, amely lehet vers, próza, publicisztika.

 A nevezett művek közül:

 

 • egy Kányádi Sándor, vagy Örkény István, által írt mű
 • egy Ady Endre által írt mű, vagy Petőfi Sándor szerelmi költészetéből egy alkotás,
 • egy Nagy Gáspár által írt alkotás, vagy egy kortárs magyar költő, illetve író verse, vagy prózai műve

 

A nevezett művek nem haladhatják meg egyenként az öt perc mondási időt.

 

A választott művek szövegét kérjük a nevezéshez mellékelni!

 

Azok jelentkezését várjuk,

 

 • akik hazánkban, vagy határon túl élő, hivatalos minősítéssel rendelkező színművészek vagy előadóművészek. (A nevezéshez kérjük csatolni a végzettséget igazoló hivatalos okirat másolatát)
 • akik hazai és határon túli Színművészeti Főiskola vagy Egyetem hallgatói, továbbá hivatalosan bejegyzett művészeti intézmény (akadémia, stúdió, tanoda stb.) színész hallgatói. (A nevezéshez kérjük mellékelni az érintett intézmény hivatalos igazolását.)

 

A 2. kategóriában (énekelt vers, versmegzenésítés) kötelezően két művel kell nevezni, komoly vagy könnyűzenei stílusokban:

 • egy Kányádi Sándor, vagy Örkény István, vagy egy Ady Endre által írt mű, vagy Petőfi Sándor szerelmi költészetéből egy alkotásának megzenésített változata (feldolgozása),

 

 • egy Nagy Gáspár által írt alkotás, vagy egy kortárs magyar költő, író művének megzenésített változata.

 

 

A versmegzenésítéseket (önálló zenei kompozíciókat), illetve már megkomponált versmegzenésítések előadóit várjuk.

 

 • Nevezhetnek végzett és tanulmányokat folytató zeneszerzők önállóan (ez esetben előadót is kell hozniuk magukkal a versenyre), valamint előadókkal közösen, de saját előadással is. A műveknek a versenyen élő előadásban el kell hangozniuk, kottát nem fogadunk el.
 • Végzett vagy tanulmányokat folytató előadóművészek (szóló ének, ének- bármilyen összeállítású kísérettel, vagy együttes, kórus) is jelentkezhetnek saját, vagy más szerzők által komponált versmegzenésítéssel.

 

A versenyre minimum 5, maximum 10 perces műsorral lehet nevezni, a megadott időhatárokon belül tetszőleges számú versmegzenésítéssel. A zsűri zeneszerzői és előadói díjakat is odaítélhet.

A nevezéskor kérjük a megkomponált művek kottáját, szövegét, időtartamát elküldeni, valamint a produkció előadóit is feltüntetni. Az előadóktól szintén kérjük az énekelt vers kottáját, szövegét, időtartamát, és a zeneszerző nevét megjelölni. Továbbá kérjük csatolni a végzettséget-, vagy tanulói jogviszonyt igazoló dokumentumot.

A 3. kategóriában (képző- és/vagy filmművészeti alkotás) kötelezően egy művel kell nevezni, amely

 

 • Kányádi Sándor, vagy Örkény István, vagy Nagy Gáspár, vagy egy Ady Endre által írt mű, vagy Petőfi Sándor szerelmi költészete egy alkotása, vagy egy kortárs költő által ihletett képzőművészeti-, vagy filmművészeti alkotás.

 

A nevezéseket beadhatják:

 

 • Hivatásos képző- illetve filmművészek, felsőfokú vagy szakirányú végzettséggel rendelkezők, illetve
 • művészeti egyetemek valamint szakirányú közép-és felsőoktatási, valamint képző intézmények hallgatói.

A 3. kategóriában nevezett alkotásokat digitális formában kérjük!

A 4. kategóriában (slam poetry) kötelezően három mű által inspirált produkció nevezendő.

 

 

Az inspirációt adó művek közül:

 

 • egy Kányádi Sándor, vagy Örkény István, által írt mű
 • egy Ady Endre által írt mű, vagy Petőfi Sándor szerelmi költészetéből egy alkotás,
 • egy Nagy Gáspár által írt alkotás, vagy egy kortárs magyar költő, illetve író verse, vagy prózai műve

Az előadandó produkció minimum 2 perc, maximum 5 perc.

A 4. kategóriába hivatásos előadókat, szakirányú képző intézmények hallgatóit és slammerek jelentkezését várjuk.

A jelentkezéskor minden esetben kérjük, hogy végzettséget, vagy a jelenlegi tanulmányok igazoló okiratát mellékeljék. (Együttesek részéről elegendő 1 hivatásos igazolást küldeni.) Slammerek esetében, végzettség hiányában, a területen elért eredményeket is tartalmazó szakmai életrajzot kérünk.

 

Jelentkezési határidő: 2019. február 15. csütörtök, 24.00 óra.

 

A jelentkezéseket az alábbi címre várjuk, az alábbi információkkal:

 • nevezett kategória
 • nevezett versek
 • végzettséget/tanulmányokat igazoló okirat.
 • kapcsolattartásra használható elérhetőség
 • honnan küldi a nevezést (ország, város)

 szervezes.versunnep@gmail.com

 

 

vagy postai úton:

 

VERSÜNNEP ALAPÍTVÁNY

1132 Budapest

Viktor Hugó utca 41. 6. em. 41.

 

Információt a szervezes.versunnep@gmail.com, címen kérhetnek az érdeklődők. Kapcsolattartásra használható a facebook.com/versunnep oldal is.

 

Az elődöntőkre 2019. február-márciusában kerül sor, különböző magyarországi és határon túli helyszíneken. A részletekről a jelentkezések regisztrálása után értesítjük az érintetteket.

 

A döntőt 2019. áprilisában a Nemzeti Színházban

rendezzük.

 

  

 

DÍJAK

 

Minden kategóriában több, nagy értékű pénzjutalom, fellépési lehetőség, képzőművészeti alkotás és ajándéktárgy kerül odaítélésre.

 

 

A változtatás jogát fenntartjuk.